ТОЧНОСТ , БЪРЗИНА И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ В СТРОИТЕЛСТВОТО
 

Строителството на сглобяеми къщи е с ясно изразена специфика и се различава значително от монолитното изпълнение. През последните няколко години фирма Стромон разшири дейността си в изграждането на масивни сгради и сгради с нестандартна конструкция.
Това доведе до разделяне на двата типа строителство в отделни дружества и така се роди Екзактбилд ЕООД, ръководена от инж.Христо Китов, тел: 0899105177, email: hrkitov@abv.bg, www.exactbuild.stromon.com

Екзактбилд ЕООД разполага с необходимата техника и оборудване/кулокран, технически кофраж, торкретираща машина и др./ и квалифицирани специалисти за изграждането на масивни сгради и съоръжения без ограничение в степента на сложност.

Всички права запазени © 2016 Стромон ЕООД